Schools


> > >

Schools in KANNAUJ CITYJ.P.S.BAJAR KALA
JHS BALARPUR KANNAUJ
K J H S SARAIMEERA
K,J,P.S.PAKARIYA TOLA
K..P.S.SARAI MEERA
K.J.P.S.SIPAHI THAKUR
K.P.S.CHHIPATTI KNJ-7
K.P.S.PAKRIYA TOLA KNJ.
K.P.S.SIPAHI THAKUR
KGBV KANNAUJ CITY
P S BAZAR KALA
P S CHEMKALI DEVI
P S MAKRAND NAGAR
P S SARAIMEERA
P.S.AHMADI TOLA KNJ.
P.S.BAJAR KALA KNJ-6
P.S.CHEM KALI DEVI
P.S.CHHIPATTI KANJ-7
P.S.GAWAL MAIDAN
P.S.KAGAJIYANA KNJ.-5
P.S.KAJI TOLA
P.S.PAKARIYA TOLA
P.S.SEKHANA VARD-9
P.S.SIPAHI THAKUR