Schools


> > >

Schools in BHEEMTALAE,D.GIC PATWADANGAR
ALL SAINTS COLLEGE
AMTUL
BALAK J H S MALLITAL
BALAK J H S TALLITAL
BALAK P S ARYA SAMAJ TALLITAL
BALAK P S MALLITAL
BALAK P S RAYAL HOTEL
BALAK P S TALLITAL
BALAK PS MOTER GARRAGE
BHARTIYA SAHID SANIK VIDYALAYAYA
BHARTIYA SHAEED SAINIK VIDH
BIRLA VIDYA MANDIR
BISHOP SHAW HIGH SCHOOL N
CENTRAL SCHOOL
CRST INTER COLLEGE
D VITO J H S
DAYANAND VIDYA MANDIR
G B PANT INTER COLLAGE
G G I C BHAWALI
G G I COLLEGE
G H S DOGARA
G I COLLEGE
GIC BANANA
GIC JYOLIKOT
GIC MANGOLI
GOVT ADRASH VIDH BHEEMTAL
GOVT H S
GOVT HIGH SCHOOL
GOVT HIGH SCHOOL
GOVT HIGH SCHOOL
GOVT I COLLEGE
GOVT I COLLEGE
GOVT JHS RANIBAGH
GOVT KANYA H S
GOVT UPS BIJROLI
HERMAN GMEINER SCHOOL
INDRA P S
ISLAMIYA SCHOOL RAZA CLUB
J H S AGHORA
J H S ALCHONA
J H S BEAL
J H S BHADONI
J H S BHANKAR
J H S BHORSA
J H S BHUMIYADHAR
J H S BOHRAKOON
J H S CHOPRA
J H S DEVSTHAL
J H S FAGUNIYAKHET
J H S GETHIYA
J H S JANGALIYAGAUN
J H S KHEROLA
J H S KHURPATAAL
J H S MALUWATAAL
J H S MEHRA GAUN
J H S OKHALDHUNGA
J H S PASTOLA
J H S PINRO
J H S TAKULA
J H S TIRCHAKHET
J H S UDUNWA
J H S VINAYAK
JHS BHORIYA
JHS SYURA
JISUS MERRY SCHOOL
KANYA J H S
KANYA J H S
KANYA J H S DHULAI
KANYA J H S DUNGSHIL
KANYA J H S GANJA
KANYA J H S MALLITAL
KANYA J H S MANOORA
KANYA J H S PANIYA MEHTA
KANYA J H S PATWADANGAR
KANYA J H S SANGURIGAUN
KANYA J H S TALLITAL
KANYA JHS SALARI
KANYA JHS THAPLA
KANYA P S AUDIT ROOM
KANYA P S MALLITAL
KANYA P S MOTER GARRAGE TALLIT
KANYA P S ROYAL HOTEL
KANYA P S SHANTINEKETAN
KANYA P S TALLITAL
KANYA P S VAMRALI
KUNDAN LAL SAH NAGAR P I C
LAKES INTERNATIONAL
LEE PANT I COLLEGE BHEEMTAL
LONG VIEW PUBLIC SCHOOL N
MAHIRSHI VIDYA MANDIR
MAHRISHI VIDHYA MANDIR
MANOHAR ACADEMY
MODERN PUB SCHOOL
MOHAN LAL SAH BAL VYDYA MANDIR
MOHAN LAL SAH VIDYA MANDIR
MOUNT ELWERN
N L SAH MEM PUB SCHOOL
NAGAR PALIKA J H S
NAINI SCHOOL
NEW MANU VIDYA MANDIR
NIRMALA J H S MALLITAL
NURSERY P S
P S AGHORA
P S ALCHONA
P S ALUKHET
P S AMIYA
P S AMRITPUR
P S ARUKHAN
P S ARYA SAMAJ MALLITAL
P S AYARPATA
P S BAJUN
P S BALDIYAKHAN
P S BANANA
P S BANSA
P S BARET
P S BEAL
P S BELUWAKHAN
P S BERIJALA
P S BERIYAGAUN
P S BHADONI
P S BHANKAR
P S BHAWALI
P S BHEWA
P S BHORSA
P S BHORSA NAVEEN
P S BHRATPUR
P S BHURIYA
P S BHWALI SAINETORIYAM
P S BILASPUR
P S BOHRAKOON
P S BRESITE
P S BURADHURA
P S CHAVANI PARISHAD
P S CHOPRA MALLA
P S CHOPRA TALLA
P S DAAKBUNGALA
P S DAHRA
P S DEVIDHURA
P S DEVIDHURAKOT
P S DHULAI
P S DHURA
P S DOOLMAR
P S DUNGSHIL
P S DURGAPUR
P S FAGUNIYAKHET
P S FARSOLI
P S GAJABASULI
P S GANJA
P S GERKHET
P S GETHIYA
P S GETHIYA SENITORIYAM
P S GETHIYA TALLA
P S GHATGAR
P S GHIGRANI
P S GORAKHPUR
P S GUMALGAUN
P S HARINAGAR DUNGSHIL
P S HARINAGAR JANGLIYAGAUN
P S HERAKHAN
P S HERI
P S HERIYAGAUN
P S JALA
P S JALAJGAUN
P S JAMEERA
P S JANGALIYAGAUN
P S JANTWAALDHURA
P S JOGYURA
P S JUBLI HAAL
P S JYOLI
P S JYOLIKOT
P S KAPOOR LOUDGE
P S KASAYAL
P S KHAJARIKHAN
P S KHAMARI
P S KHAMARIPURVI
P S KHARKI
P S KHEROLA
P S KHUDALIYAGAUN
P S KHUPI
P S KHURPATAAL
P S KWERALI
P S LAMJALA
P S LINGADHAAR
P S MALUWATAAL
P S MANGOLI
P S MANOORA
P S MEHRAGAUN
P S MEHRAGAUN II
P S MONIADHAR
P S MOONA
P S MOORA
P S MURKURIYA
P S NAISELA
P S NALDAMYANTITAAL
P S NALNI
P S NARAYAN NAGAR
P S NEKANA
P S NOKUCHIYATAAL
P S NOOL
P S OKHALDHUNGA
P S PANDEYCHOOR
P S PANDEYGAUN
P S PANIYA
P S PASOOLI
P S PASTOLA
P S PASTOLANAVEEN
P S PATWADANGAR
P S PINRO
P S PINRO NAVEEN
P S PINSELA
P S RAIS HOTEL
P S RANIBAGH
P S ROSHIL MALLA
P S ROSHIL NAVEEN
P S ROSHIL TALLA
P S RUSI
P S SAARI
P S SALRI
P S SANGURIGAUN
P S SARIYATAAL
P S SHER KA DANDA
P S SILMORIYA
P S SIMALA
P S SIRORI
P S SOONGAUN
P S SOONKHAMARI
P S SURDI
P S SURITHAAM
P S SURYAGAUN
P S SURYAJALA
P S SYURA
P S SYURANAVEEN
P S TAKULA
P S TARDA
P S THAPALA
P S THAPALIYA MEHRAGAUN
P S TIRCHAKHET MALLA
P S TIRCHAKHET TALLA
P S TYONA
P S UDUNWA
P S VEERBHATTI
P S VINAYAK
P.S.DOGRA
P.S.PANIYABHOR
PARVATI PREMA JAGATI S VIHAAR
PS BHUMIYADAAR
PS TARA COTTEGE
PS THAPALIYAGANJA
RASHTRIYA SHEED NISHANT
SAINT ANDRUJ BHAWALI
SAINT ANTHONI
SANVAAL SCHOOL
SARASWATI PANDEY GIC
SARASWATI PUBLIC SCHOOL
SARASWATI SHI MANDIR REHAR
SARASWATI SHISHU MANDIR
SARASWATI SHISHU MANDIR DURGAP
SARASWATI SISHU MANDIR
SHEERWOOD COLLEGE N
SIANT JOSEPH
SSM ALCHONA
ST. MERY CONVENT
ST. XAVIER SCHOOL
UMAJ LOVELY SCHOOL
VIVEKANAND VIDYA MANDIR
WOOD BRIDGE