Schools


> > >

Schools in JALAH1 KAKLABRI ME SCHOOL
1023 CHARNA L.P
1027/1 PANPARA L.P.
1031 DAKHIN BATABARI L.P.
1045 DHUMAR PATHAR L.P
1046/2 PANPARA L.P.
1047 SARU GATI L.P
1048 SARU MANIKPUR BODO CHUPA
1088/2 MADHAPUR LP
1089 HAPACHAR G L.P.
1090 JALAH L.P.
1132 CHAI BARI BELANA CHUPA L.
1133 SUKULAPAR L.P
1134 AOHATA L.P
1135 GOSAI BHITHA L.P
1136/2 HALONGBARI L.P
1153/2 BAKUA L.P.
1186 AGRANG GURI FOREST L.P
1187 MAZAR MAKHA L.P
1190 BATIA MARI L.P
12 BHOTE POWA BARI L.P
121 MOHARANI L.P
1229 SWAHID MADAN RAWTA L.P
1243/2 AKAYA L.P
1249 RANDHANI PARA L.P.
1250/3 TAKURAKUCHI
1252 SARU MANIKPUR ADARSHA L.P
1264 DONGARPAR ADARSHA L.P.
1265 DIGZEERA L.P
1271 KARDAI GURI L.P
1272 SUT PARA LP
1273 DHEMDHEMA L.P
1274 BANIA KUCHI L.P.
1308 MILAN L.P.
1309 DIHIRA PAM M.V.
132 KAMLABARI L.P
1323/3 BAKUA L.P.
1330 SANPAIRA BORI L.P
1337 PHULAR GURI L.P
1339 KATHAL GURI L.P
135/1 JALAH L.P.
1367 KUJIDEOR L.P.
1371 SALBARI BAZAR L.P
1374 AMGURI ADARSHA L.P.
1375 DR. RAJANI PRABHA L.P.
142 GADHULI GAON
1448 PURBA KATHALMARI LP
1449 LAWKHATA L.P.
1450 BARCHAKAPAL GYAYA ODAY
1451 BHEBELA L.P.
1452 NATUN BARNAGAR L.P.
1456 BATIA MARI L.P
1457 AKAYA BARASUPA L.P.
1458 DAKSHIN TANGABARI L.P
1459 PACHIM KATHAL MARI L.P
146 LECHERA GOVT. J.B.
147 BHALMANUHAR BHITHA GOVT JB
1473 BUNMAJA L.P
1474/3 KHAGRABARI L.P.
150 PACHIM REHABARI L.P
1513 KATHALMURIGHAT L.P
152 KOKLABARI GOVT. J.B.
1529 HAHCHARA BALIKA L.P
1533 BHUYAPARA L.P
1534 MADHYA HALONGBARI .P
1535 DAKSHIN DHUMAR PATHAR L.P
1536 BAGH MARA L.P
1542 GADHULI GAON L.P.
1543 CHAKADAL L.P.
1544 D. DUBA LP
1545 MAJAR BARI L.P.
1547/2 DUBAGAON LP
1548 SARUPAM GUDI FORAISALI
1549 BAPUJI ADARSHA L.P.
1550 JALAH L.P.
1551 BILPAR L.P.
1552 PACHIM KHAGRA BARI L.P
162 LAWKHATA L.P.
165/1 ANGULIA L.P
1691 SONA PHULI L.P
1692 PATAR PATHAR CHAR L.P
1693 JANATAPATLA L.P
1696 KARHANA L.P
1703 ANCHALI L.P.
1720 CHAMATIYA L.P.
1723 CHAIBARI PAMACHUPA L.P
1726 NOWPUTA ORANGBASTI L P
1727 PACHIM BANDHANI L.P.
1807 PACHIM KHAGRA BARI L.P
1809 GHORAMARA TAPABAN L.P
1815 BHAGMARA HIRIMBA L.P.
1836 NATUN BARALA L.P
1837 TARABORI NEHERU L.P.
1838 NAWPUTA TEKELIBHANGA
1839 BARGAON L.P.
1840 UTTAR KARHANA L.P.
1841/2 ARKARA GUDI FORAISAL
1842 TEKELI BHANGA NABAJYOTI
1843 RABANG KHUTAMARI L.P.
1844 GODAN DOLIAJANI
1845 BISHNU JYOTI L.P.
1846 DANGUAPARA GENDHELA L.P
1847 SAMUHIYA L.P
185 KHUNTA MARI L.P
1851 UTTAR DIGJIRA L.P
1856 MADHYA SAUDAR BHITHA L.P
1857 SWARUNG L.P
1871 MADHAPUR PAKRI GURI L.P
1874 PACHIM DHUMAR PATHER L.P
1877 BARGAON GUDI FARAISALI
190 KARHANA L.P
1912 BHALA GURI L.P
1913 KAHI BARI GUDI FARAISALI
1914 PAKALAGI BATIAMARI L.P
1915 LAHARI PARA L.P
1957 GAROMARA ADARSHA L.P.
1958 NEHERU L.P.
2 CHAHU GURI L.P
2 NO GOLA GAON LP
200 GERGERIA L.P
201 SAUDAR TARY JR.BASIC
204 SARU MANIK PUR L.P
22 CHAI BARI L.P
224 JARABARI J.B.L.P.
235 TANGA BARI L.P
246/1 BAKUA L.P.
248 BHEBELA J.B. L.P.
251 GOLAGAON L.P.
264 KAMARDAICHA L.P.
27 AKAYA L.P.
277/1 PUB KHAGRA BARI L.P.
28 DAISINGARI L.P
282 BARMAJRA L.P
283/1 DUMARUGURI
295 BARTARY L.P.
296 PACHIM KATHALMURI L.P
300 DALAJANI J.B.
301 KARANASARA L.P
314 KUMAGUR L.P
315 TUKURA KUCHI L.P
319 HATHINA PUR GIRLS L.P.
32 RIHABARI L.P.
321 BETBARI L.P
322/2 DUMGURI L.P.
323 CHAITAN GURI L.P
330 PACHIM KHAGRA BARI L.P
34 RUPAHI MV SCHOOL
360 UZAN BARBORI L.P.
366 RANGAPANI L.P.
381 KURI BIL L.P
392 SASTOR BALIKA L.P
416/2 JALAH L.P.
419 KALBARI L.P
42. NATUN BARALA L.P
420 BATABARI L.P.
421 CHALCHALI L.P
424 ROU MARI L.P
434 SONARUPAFULLY
446 ODALGURI L.P.
447 SARUCHAKA DAL L.P.
448 BHALUKAMARI
459 UTTAR BARTARY L.P.
475.SILBARI GOVT BASIC
478 BAGHMARA L.P
49 HUDU KHATAL L.P
5 BARSHI DHANI M.V
556 SAL BARI L.P
568 MADAN GURI L.P
570/2 CHAMUAGATI L.P
60 HATKHOLA L.P
603 PULSHI GURI L.P
611 ARKARA L.P.
613 BAMUN KHAL L.P
615 RABANG GURI L.P
618 BARGHAGRA
62 BARMANIKPUR L.P.
63 HAHCHARA L.P
633 DAODHARA L.P.
677 RAJ BILL L.P
681 HATIJANA L.P.
687 MACHALABARI L.P
688 KHYERBARI L.P.
689 AMRATARY L.P
701 DUBAGAON L.P.
702 PACHIM BANDHA SIDHANI L.P
706/2 DAISINGARI L.P.
73/1 GATI L.P.
736/2 PUB KHAGRABARI L.P.
739/2 TAKURAKUCHI L.P.
743/2 ANGULIA L.P
75 PATLA L.P
758 AGRANG GURI L.P
760 CHENGLI MARI L.P
763 NATUN BTBORI FOREST L.P
792 KAREBARI L.P
824/2 PAKRI GURI L.P
828/1 HALONG BARI L.P
841 DAKHIN LOWKHATA
842 BHEHGURI
882 GHAGA PAR L.P.
888 HAZIRA PARA L.P.
90 NALBARI L.P.
903 SHILAPATANI L.P
904/1 MADHAPUR L.P
905 DAISINGARI BALIKA L.P.
906 BHOTE POWA BARI L.P
907 CHAHO GURI L.P
908 PAKARIGURI L.P.
909/1 DANGORI GAON L.P.
911 SAURA GURI L.P
915 BATABARI FOREST L.P.
919 SARANI AULUBARI L.P
920 UDHIA GURI L.P
93/1 PAKRIGURI L.P
960/2 DANGIRI GAON L.P.
971 DHEMCHA L.P
972 THEBERMUR
973 GARE MARI HUDUKHATA L.P
974 DHUNGALAGA L.P
975 PAKALAGI L.P
976 PUB CHENGLIMARI
977 LECIMARTARY L.P
ABHIRAM ME SCHOOL
ADARSA JATIYA BIDYALAYA
ADARSHA GIRLS ME
AKAYA GIRLS HIGH SCHOOL
AKHRA GUDI FARAISALI L.P.
AMGURI L.P
ANANDARAM BARUHSANSKRITI VISYALAYA
ANCHAI GUDI FORAISALI L.P.
ANCHALI GIRLS ME SCHOOL
ANCHALI GOVT. M.V.
ANCHALI HIGH SCHOOL
ANCHALI HIGH SCHOOL
ANCHALI JATIYA BIDYALAYA
ARKARA HIGH SCHOOL
ARKARA ME SCHOOL
ARUNODAI ACADEMY
BAGHAJANI GIRLS ME SCHOOL
BAGHMARA GIRLS H E SCHOOL
BAGHMARA GIRLS ME SCHOOL
BAGHMARA HSS. SCHOOL
BAKUA HIGH SCHOOL
BAKUA ME
BALABHADRA THAPA ME SCHOOL
BANDHA SIDHANI ME
BARGHAGRA ME SCHOOL
BARMAJRA BODO HIGH SCHOOL
BARMAJRA BODO ME
BARMANIKPUR ME SCHOOL
BARTARI HS SCHOOL
BARTARI ME SCHOOL
BATHOU ASHROM HIGH SCHOOL
BATHOUFURI BODO ME
BATHOW ASHRAM ME SCHOOL
BHALMANUHARVITHA G ME
BHUMKIPAR L.P
BINAPANI GIRLS ME SCHOOL
BIRGWASRI GIRLS ME
BISNUJYOTI JATIYA BIDYALAYA
BUBANG BODO MES
BUNMAJA CHAHOGUR DHE ME
CHAI BARI ME SCHOOL
CHAKADAL HIGH SCHOOL
CHAKADAL ME
CHAKU RAMCHIARY GUDI FORAISALI
CHAPAGURI HIGH SCHOOL
CHAPAGURI KAKLABARI H.S.
CHAPAGURI KAKLABARI ME SCHOOL
CHARNA BAZAR GIRLS ME SCHOOL
CHENGLIMARI HIGH MADRASA
CHENGLIMARI ME MADRASA
D BIJNI CHOBAIJHAN BODO MES
D D SIMLA TAKURAKUCHI ME
DADHIRAM THAKURIA HIGH SCHOOL
DAISHINGARI ME SCHOOL
DAKHIN SIMLA L.P.
DAKSHIN BIJNI ADARSHA V HS
DAKSHIN BIJNI GIRLS HIGH SCHOOL
DAKSHIN BIJNI GIRLS ME SCHOOL
DANGRI GAON ME SCHOOL
DAODHARA AP EGS
DAODHARA ME SCHOOL
DHUMAR PATHAR ANCHALIK PS. MADRASSA
DHUMARPATHAR NOVODAYA J.BIDYALAYA
DR ANANTA ACADEMY,JALAH
FOTHA DWICHA ME SCHOOL
FUNGBILI ME SCHOOL
GANDHI HIGH SCHOOL
GANDHI ME SCHOOL
GARH ALI BHOLANATH GIRLS ME
GARH ALI BHOLANATH H.S.
GARH BANDHA SHIDHANI L.P.
GARH GOVT. J.B.
GATI NEHERU ME SCHOOL
GHOGAPAR BHEBLA ME SCHOOL
GIRISH BIDYAPITH HE SCHOOL
GOLAGAON BODO ME SCHOOL
GOLAGAON HIMACHAL MV SCHOOL
HAHCHARA ME SCHOOL
HALONGABARI DIGJIRA MES
HALONGABARI ME SCHOOL
HATHORKHI FORAISALI
HEM BARUA ME SCHOOL
HIMGIRI BODO HIGH SCHOOL
HIMGIRI BODO ME SCHOOL
HIRIMBA ME SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL,JALAH
HUDUKHATA PATHAR ME SCHOOL
JALAGAON JARABARI G ME
JALAH GIRLS HIGH SCHOOL
JALAH GIRLS ME SCHOOL
JALAH HIGH SCHOOL
JALAH ME
JANAKLYAN ME SCHOOL
JANATA ME SCHOOL
JATIA VIDYALAYA, JALAH
JATIYA VIDYALAYA REHABARI
JAYAMATI BALIKA ME SCHOOL
JAYBHADRA HAGZER BODO MES
JOY BHADRA HAGJER BODO HS.
KACHIRTARY L.P.
KAKLABARI GIRLS H S.
KAKLABARI H.S.
KALMATI PATHER L.P
KAMARDAISHA HS
KANAKLATA GIRLS ME SCHOOL
KARDAI GURI SR. BASIC SCHOOL
KARDAIGURI HIGH SCHOOL
KARHANA ME SCHOOL
KATHALMURIGHAT BALIKA SCHOOL
KATHALMURIGHAT ME
KHOLA BIJNI GUDI FARAISALI L.P
KRISHNAGURIVIDYAJYOTI MES
KUMGURI ME SCHOOL
LACHIT PARA AMLAHIVA L.P.
LAKSHMI NATH BEZBARUA HE SC
LANTHI BARI L.P.
LITTLE FLOWER SCHOOL,JALAH
MADHAPUR D. D. ME SCHOOL
MADHYA BIJNI GIRLS ME SCHOOL
MADHYA BIJNI HIGH SCHOOL
MADHYA BIJNI ME SCHOOL
MANIKPUR CHAPAGURI ME SCHOOL
MANIKPUR HIGH SCHOOL
MANIKPUR JATIYA VIDYALAYA
MANIKPUR ME SCHOOL
MILANJYOTI ME SCHOOL
N.K BETBARI HS SCHOOL
NALBARI JALAGAON ME SCHOOL
NALBARI ME SCHOOL
NEHRU HS SCHOOL
NO.1266 BARO PARA L.P.
NO.1850 KOKLARI GUDI FARAISALI
NO.20 SIMLA HAZUA L.P.
NO.759 KARAM TALI L.P.
NORTH KAMRUP BETBARI ME
PACHIM KHAGRABARI ME SCHOOL
PAHUMARA BANDH ANCHALIK HS.
PANI MADURI L.P.
PATLA COMP GIRLS ME SCHOOL
PUB KHAGRA BARI GUDIFARAISHALI
PUB UDHIA GURI L.P
RAKHAL ME SCHOOL
RIHABARI HS SCHOOL
RUJU RUMU PUB RIHABARI L.P.
RUPAHI HIGH SCHOOL
RUPAHI ME SCHOOL
SALBARI GIRLS ME SCHOOL
SALBARI H.S. SCHOOL
SANKAR DEV SISHU NIKETAN
SANKARDEV ME SCHOOL
SANTI MANDIR HIGH SCHOOL
SANTI MANDIR ME SCHOOL
SANTIPUR BODO ME SCHOOL
SASTOR ME SCHOOL
SATI JAYMATI GIRLS HIGH SCHOOL
SHA KAMAR DAICHA GUDI FORAISALI
SHANJOURANG BODO ME SCHOOL
SHANKARDEV SHISHU V NIKETAN
SHILA PATANI ME SCHOOL
SILBARI GIRLS HIGH SCHOOL
SILBARI HIGH SCHOOL
SILBARI ME SCHOOL
SILPUKHURI ME SCHOOL
SIMANTA ME SCHOOL
SRI MANTA SANKARDEV MES
SRI SRI SANKARDEV HIGH SCHOOL
SRI SRI SANKARDEV ME SCHOOL
SUBUNG SAMPATH BORO FARAISALI
SWAHID GIRISH GABINDA L.P
SWAHID GIRISH SUT L.P
SWAHID UPEN DAS L.P.
TANGABARI MES
U N ACADEMY, RUPAHI
UPEN BRAHMA ME
UPENDRA NATIONAL ACADEMY
UTTAR BIJNI ME. SCHOOL
UTTAR SAL BARI L.P