Schools


> > >

Schools in MANDVIAJAPAR PRIMARY SCHOOL
ASARANI PRIMARY SCHOOL
B.K.BEDA PRIMARY SHALA(GR SC)
BADHABHAI GANPATBHAI M.
BAG MASKA PRIAMRY SCHOIOL
BAG VAADI PRIMARY SCHOOL
BAMBHADAI PRIMARY SCHOOL
BAYATH PRIMARY SCHOOL
BHABHUTIYA PRIAMRY SCHOOL
BHADA PRIAMRY SCHOOL
BHADAI MOTI PRIMARY SHALA
BHADAI NANI PRIMARY SCHOOL
BHADIYA MOTA PRIMARY SHALA
BHADIYA MOTA VADI-1 PRIMARY SH
BHADIYA MOTA VADI-2 PRIMARY SH
BHADIYA MOTA VADI-3 PRIMARY SH
BHANATAR PRIAMRY SCHOOL
BHARAPAR PRIMARY SCHOOL
BHARAPAR VADI PRIMARY SCHOOL-1
BHARAPAR VADI PRIMARY SCHOOL-2
BHERAIYA PRIMARY SHALA
BHINSARA PRIMARY SCHOOL
BHOJAY PRIAMRY SCHOOL
BIDADA -2
BIDADA PRIMARY SCHOOL
BODA VADI PRIMARY SHALA
BUTHNATH VADI PRIMARY SHALA
CHADIVADA PRIMARY SCHOOL
D.N.C. PRIMARY SHALA
DADANIYA VAS PRIMARY SHALA
DARASHADI PRIAMRY SCHOOL
DEDHIYA PRIMARY SCHOOL
DEVPAR PRIMARY SCHOOL
DHINDH PRIMARY SCHOOL
DHOKADA PRIMARY SCHOOL
DHUNAI PRIMARY SCHOOL
DON PRIMARY SCHOOL
DON VADI PRIMARY SCHOLL
DUDHESHWAR VADI VI.SHALA NO.3
DUJAPAR PRIAMRY SCHOOL
DURGAPAR PRIMARY SCHOOL
FARADI PRIAMRY SCHOOL
FARADI VADI PRIMARY SCHOOL
FILON PRIMARY SCHOOL
G.L.MALANI PRI SHALA
GADHSISA KANYA PRIMARY SCHOOL
GADHSISA KUMAR PRIMARY SCHOOL
GANDHIGRAM RPIMARY SCHOOL
GANGAPAR PRIMARY SCHOOL
GHODALAK PRIMARY SHALA
GODHARA VADI-1
GODHARA VADI-2
GOKULDAS BABHADAI PRIMARY SHAL
GONIYASAR PRIMARY SHALA
GUNDIYALI PRIMARY SCHOOL
HAJA JANMAMDH KASAM KANYA SHAL
HAJA JANMAMDH KASAM PRI,SHALA
HALAPAR PRIMARY SCHOOL
HAMLA PRIMARY SCHOOL
HARIRAM N.KHOTARI PRIMARY SHAL
HUNDRAI BHAG PRIMARY SHALA
I.P.KANYA SHALA
JAKHANIYA PRIMARY SCHOOL
JANAKPAR PRIAMRY SCHOOL
JAYANTBHAI KATRI PRIMARY SHAL
JODIYA PRIAMRY SCHOOL
JUNA JAMTHADA PRIAMRY SCHOOL
K,K,GANATRA ENG.SCHOOL
KAILASHNAGAR PRIMARY SCHOOL
KANDHRAI CHOKI P.P.SHALA
KATHDA PRIMARY SHALA
KATHDA VADI VISTAR PRIMARY SHA
KESHARBEN K.S.SARAS. VIDA MAND
KHALFAN P.P.GRP.SHALA
KHATIJBHAI ANJU KAMP PRI SHALA
KHIMAJI RAMDAS KANYA SC
KISANPAR PRIMARY SHALA
KODAY PRIMARY SCHOOL
KOJACHORA PRI SHALA
KOKALIYA PRIMARY SCHOOL
KOTADI PRIMARY SHALA
KOTAYA PRI.SHALA
KOTHARIYA VADI PRIMARY SCHOOL
KOTHAVADI PRIMARY SCHOOL
KUMBHAR VADA PRIMARY SHALA
L.M.BHIMANI PRI SHALA
LADHANA VADI PRIMARY SHALA
LALBAG VADI VISTAR PRI SHALA
LAYJA MOTA PRIMARY SHALA
LAYJA NANA PRIMARY SHALA
LUDAVA PRIMARY SCHOOL
MADANPURA PRIMARY SHALA
MAFATNAGAR MAU PRIMARY SHALA
MAKDA PRIMARY SCHOOL
MAMAY MORA PRIMARY SCHOOL
MANDVI GROUP SHALA-1
MANDVI PRIMARY SHALA-4
MANDVI(JANI NUTAN)PRIM SHALA-3
MANJAL PRIMARY SCHOOL
MAPAR PRIAMRY SCHOOL
MASKA OCTROI PRIMARY SHALA
MASKA PRIMARY SCHOOL
MAU MOTI PRI SHALA
MAU NANI PRIMARY SHALA
MERAU PRIMARY SCHOOL
MERAU VADI VISTAR -2
MERAU VADI VISTAR-1
MERAU VADI VISTAR-3
MOD KUBA PRIMARY SCHOOL
MODHAVA PRIAMRY SCHOOL
MORAVADI PRIMARY SCHOOL
MOTA ASHMBIYA PRIMARY SCHOOL
N.J.K.K.K.VIDABAVAN BADA
NABHOI PRIMARY SCHOOL
NAGALPAR PRIMARY SCHOOL
NAGALPAR VADIVISTAR PRIMARY SC
NAGRECHA PRIAMRY SCHOOL
NANA ASHMBIYA
NANA BHADIYA PRIAMRY SCHOOL
NANA GONIYASAR PRI.SHALA
NARAYANBAGVADI PRIMARY SCHOOL
NAVA JAMTHAD PRIAMRY SCHOOL
NEW MARVADA VAS PRI SHALA
NUTAN VIKHAS VIDYALAY
PADAMPAR PRIMARY SCHOOL
PAIVADI VISTAR PRI SC
PANCHATIYA PRIMARY SCHOOL
PANCHATIYA VADI VI. PRI SCHOOL
PANJARAPOL PRIMARY SHALA
PIPARI PRIMARY SCHOOL
PIYAVA MASKA VADI PRIMARY SHAL
PIYAVA PRIMARY SCHOOL
POLADIYA PRIMARY SCHOOL
PUNADI PRIMARY SCHOOL
RADHAVADI VISTAR PRIMARY SHALA
RAJDA PRIMARY SCHOOL
RAJPAR PRIMARY SCHOOL
RAMAPAR PRIMARY SCHOOL
RAMAPR KANYA RPIMARY SCHOOL
RAMNAGAR PRIMARY SCHOOL-5
RATADIYA MOTA PRIMARY SHALA
RATADIYA NANA PRIMARY SCHOOL
RATANSHI MULJI KANYA SHALA
RATNAPAR PRIMARY SCHOOL
RAYAN MOTI PRIMARY SCHOOL
RAYAN MOTI VADI VISTAR -1
RAYAN MOTI VADI VISTAR-2
RAYAN NANI PRIAMRY SCHOOL
RAYANNANI VADI PRIMARY SCHOOL
S.K.VARMA PRIMARY SHALA
SALAYA PRIMARY SHALA-1
SALAYA PRIMARY SHALA-2
SALAYA PRIMARY SHALA-3
SAMBHARAI MOTI PRIMARY SCHOOL
SARASWATI PRI VIDYA MNDIR
SARASWATI VIDYA MANDIR
SHEKAI BHAG PRIMARY SHALA
SHERDI PRIMARY SCHOOL
SHIRVA PRIAMRY SCHOOL
SHREE HARI VIDHYA MANDIR
SHWMINARAYAN(BHIMANA VADI)P.SH
SUMARAVAS-MASKA PRI SC
TALVANA PRIMARY SCHOOL
TIPNA ROAD PRIAMRY SCHOOL
TRAGDI PRIMARY SCHOOL
UNDOTH MOTI PRIMARY SCHOOL
UNDOTH NANI PRIMARY SCHOOL
V.R.T.I. PRIMARY SCHOOL
VAALMIKI PRIMARY SHALA
VADA PRIMARY SCHOOL
VADA VADI PRIMARY SCHOOL-1
VANDH PRINARY SCHOOL
VANODI PRIMARY SHALA
VARAJADI VADI PRI SHALA
VEKRA KANYA RPIAMARY SCHOOL
VEKRA PRIMARY SCHOOL
VIGDIA PRI.SHALA
VINDH PRIMARY SCHOOL
VIRANI PRIAMRY SCHOOL
Z.G.H.T.KANYA PRI SC