Schools


> > >

Schools in TENKASI7TH DAY MATRIC HSS, TENKASI
A.G.HS, KANAKAPILLAIVALASAI
AG MATRIC HSS, TENKASI
AG PS,PIRANOOR
AKBAR N&PS TENKASI
ANANTHAPS,CHINTHAMANI
ANKARAYANKULAM
ANNAI N&PS,PANPLOI
ANNAI VELANKANNI N&PS VADAKARAI
ARAMBAJOTHI MS,ILANJI
B.C.I.NURSERY P.S.S.P.PURAM
BHARAH MATHSS,ILANJI
BHEESHMA N & PS,KOTTAKULAM
BSINURSERY PS,MYNAPERI
CHIDAMBA SUBHA PS, TENKASI
CMS PS, TENKASI
CMS, MECVITRAR MS, TENKASI
CRESCENT N&PS VADAKARAI
ENGLISHPS,ILANJI
FAROOKPS,KUDIYRUPPU
GHS,VETHAMPUTHUR
GHSS VADAKARAI
GHSS,MELAGARAM
GHSS,PANPOLI
GHSS,SUNDRAPANDIAPURAM
HAMEETHIYA MS, TENKASI
HAMIDEEYAPS,PANPOLIL
HARIJAN PS KALANKATHAKANDI
HARISAN PS, UDAYASELVANPATTI
HILTONMAT.HSS,AIYRAPERI
HINDU HSS (G) KEELAPULIUR
HINDU MS, KASIMAJORPURAM
HINDU PS, VAVANAGARAM
HINDU PS,KEELAPULIUR
HINDU PS,MELAPULIUR
HINDU PS,THENPOTHAI
HINDUHSS.KEELAPULIUR
HINDUPS,THATTANKULAM
ICI HSS (B) TENKASI
ICIPS,ILANJI
IMMANUELMATHS,MELAGARAM
JOY N&PS,VADAKARAI
JOY NURSERY P.S PANPOLI
K.V.M PS VISWANATHAPURAM
KALAVANIVPS,MELAGARAM
KATTUBAVA HS TENKASI MPL 13TH WARD
KATTUBAVA PS TENKASI
LAKSHMIPS.AYAERI
M.M. MS VISWANATHAPURAM
M.S.V PS PERIAPILLAIVALASAI
MAHARISHIVIDPS,MELAGFARAM
MAHATMA NURSERY&PS ILANJI
MANJAMMAL HSS (G) TENKASI
MEENAKSHI PS SUNDRAPANDIAPURAM
MELA MUTHARAMMAN PS, TENKASI
MILTON NURSERY &PS TENKASI
MKVK MATRIC HS, TENKASI
MPL 1 ST WARD PS , TENKASI
MPL 13THWARD MS,TENKASI
MPL 7 TH WARD MS ,TENKASI
MPL 9THWARD MS,TENKASI
MUSLIM HS, VADAKARAI
MUSLIM PS, VADAKARAI
MUSTHAFA MS, TENKASI
NAGARIA PS, COURTALLAM
NEHRU HSS, TENKASI
NEHRU PS, TENKASI
NKM MEERA HUSSIA N&P VADAKARAI
OXFORD NURSERY P.S K.K.VALASAI
PANDIANVID.PS,PATTAKURICHI
PARASAKTHI M HSS, COURTALLAM
PENIAL N&PS,VALLAM
PONNAMBALAM MS, TENKASI
POPULAR N&PS,VADAKARAI
PUMS,KARISALKUDIURUPPU
PUMS,THIRUCHITRAMBALAM
PUPS, ANNA NAGAR, VADAKARAI
PUPS, KANAKAPILLAIVALASAI
PUPS, KASIMAJORPURAM
PUPS, T. MEENATCHIPURAM
PUPS, VADAKARAI
PUPS,AIYAPURAM
PUPS,ALAGAPPAPURAM
PUPS,KANDHA SAMYAPURAM
PUPS,KEELAPATAKUICHI
PUPS,MELAGARAM
PUPS,MUTHALALIKYUDIRUPPU
PUPS,PANPOLI
PUPS,SUBRAMANIABURAM
PUPS,SUNDRAPANIAPURAM
PUPS,VETHAMPUTHUR
RASHEED N&PS,PANPOLI
RC HS,VALLAM
RC PS, TENKASI
RC PS,KOTTAKULAM
RC PS,VALAM
RCPS,KEELAPULIUR
RCPS,KUTHUKALVALASAI
RKVMS,PANPOLIL
ROYAL NP PANPOZHI
RP HSS,ILANJI
SADHA MAYI DEVI N&PS,VADAKARAI
SARASWATHI NURSERY & PS KASIMA
SENAI THALIVARPS,MINNADICHERI
SRI RAM MATHS,VALLAM
SRI SANKARA VID.N&PS,ILANJI
SRIRAMPS.THIRUCHITRAMBALAM
ST JOHNS NURSERY & PS TENKASI
ST.FATHIMAPS,AZAD NAGAR
ST.JOSEPH MAT.HSS,PANPOLI
ST.MICALE HSS(G) TENKASI
STMARYSHS,K KVALASAI
SUBASH MATRIC HS, TENKASI
SURIYA N&PS,TENKASI
SYED RESI.HSS,ILANJI
TDTA MS,KAKAIYANUR
TDTA PS, TENKASI
TDTA PS, VADAKARAI
TDTA,PS,ILANJI
TDTAPS,SUNDARAPANDIAPURAM
TDTAPS,VALLAM
THAJUL ISLAM PS, VADAKARAI
THIRIKOOTDA RAHA PS, TENKASI
THIRUVALLUVAR PS, TENKASI
THOMSON PS, TENKASI
TKD HSS, COURTALLAM
USAINA MUSLIM PS, VADAKARAI
USAINIA HS, VADAKARAI
VALLINAYAGAPS ILANJI
VENKATACHALAMPS,NANNAGARAM
VIRAMAMUNIVAR RC HS, TENKASI
VIVAIKANANDA VIDYALAYAM TENKA
VIVEKANANDAMS,MATHALAMPARAI