Schools


> > >

Schools in CHENGA1 NO BAGHAR CHAR EGS
10 BAHARI BOYS M.V.
1007 RANGIA GAON L.P
1008 NATUN TALUKDAR CHUPA L.P.
1011.RAYAT PARA LP
1020 SHIMULBARI L.P.
1028 BAHARI KUMARPARA L.P.
1029 BAHARI BAMUN PARA L.P.
1030 BAHARI KALITA PARA L.P.
105 CHENIMARI L.P.
1050.PIRALLA BHITHA L.P
1051.KASHIM PUR L.P
1052 INDIRA GANDHI L.P.
1086.BARBHITHA L.P
1087.DHAMDHAMA CHENLIDIA L.P
1114 BARGHOPA TRIBAL CHUPA L.P.
1115 CHENIMARI L.P.
1116 UTTAR ATIA L.P
1117 KUKARPAR L.P.
1118.GAREMARI L.P
1119 CHENGA MUSALMAN PUBPARA L
1168 DAKHIN BARMARA L.P.
1169.PACHIM CHINADI L.P
120 ROWMARI GAON L.P.
1204.GELABIL HAZISONAULLAHL.P
1205 CHANDAN PUR L.P
1206 MORICHA KANDI L.P.
1207 JOSHODAR PAM L.P.
1208.PACHIM CHATLA L.P
1209.BARSALA L.P
1221.HARIPUR CHAKPARA L.P
1222.ALOPATI MADYA PARA L.P
1231.BAGAR CHAR L.P
1235 NIZ PARUA L.P.
1245 MAZAR CHAR L.P.
1248 PATHIMARI PUB PARA L.P.
1267.ROWMARI MILLA L.P
1282 BHOGDIA L.P.
1285 DAMA PARA L.P.
1286 BALANGIMARI L.P.
1299 KHUDRA FALADI L.P.
1312.HILE PARA L.P
1335/2 PAM PARA L.P
1341 HARIGHATA L.P
1345.SUNER CHALI L.P
1356 PATHIMARIKHOLABANDHA MAIN
1360.PUB ANDABHANGA L.P
1363.RANGIA NADIR PAM L.P
1364 KAMALABARI L.P.
1381 RAM HARI PARA L.P.
1382.PUB MAHCHARA GIRLS L.P
1389 JALAL PINJIRA L.P.
1390.KALA BANDA L.P
14.AMRIKHOWA .JR. BASIC
1406.KHATIA MARI B.C L.P
143 BADESHILA L.P
1453 DOBADUBI L.P.
1454.AGDIA PATHAR L.P
1455.KALJAHI PATHAR L.P
1477.CHATLA GARIA GAGRAN L.P
1478.PUB MAIRADIA L.P
1479.PUB BALA PARA L.P
1480.TARABARI CHAR LP
1482.N .C KACHUMARA L.P
1531.KADAM TALA L.P
154.BAR BHITHA L.P
1577.DR.ZAKIR HUSSAINGIRLSL.P
1578.CHANG BANDHA L.P
1579 PACHIM BARDIA L.P.
1580 CHENIMARY MALIPARA L.P.
1581.PUB MAHCHARA L.P
1582.MORICHAR KANDI L.P
1583.CHIKARI PARA L.P
1584.PACHIM BALA PARA L.P
1586 KAMAR PARA L.P
1587.CHANG BANDHA L.P
1588 MAHCHARA GIRLS L.P.
1592 MADHYA CHAR KHOLA BANDHA
1593 KHOLABANDHA GIRLS L.P.
1594 SHIMUL BARI GIRLS L.P.
1595.CHENGA MILLON L.P
1596.BATGAON NAYAPARA L.P
1597 ATIA L.P.
1600.PAHUMARA CHAR L.P
1601 HALANGAPARA L.P.
1603.KALTALI CHAR L.P
1605 GOREMARI BILPAR L.P.
1609.KAMARA PARA L.P
1612.SARIYAH KUCHI L.P
1613 JOSHODA GAON L.P.
1621.BAISHA L.P
1622 .HIDALAR TARY L.P
1623.BAMUNAR TARY L.P
1627.PACHIM LACHIMA L.P
1631.PATLAR KUR MILLAN L.P
1632.GADESHALI JANATA L.P
1706.KARAIKHITTY PUB L.P
1711 PACHIM ALADI L.P.
1725.DHAMDHAMA KHANIRCHARL.P
1732 PUB ALADI L.P.
1748.PACHIM RANGIA L.P
1762.MAJAR CHUPA AMRIKHOWA L.P
1779 BAPUJI NAGAR L.P.
1780.PUB SINGRA L.P
1789 KATHALBHURI L.P.
1792.BAR AMRIKHOWA L.P
18 BAHARI GIRLS M.V.S
18 KARAKUCHI JR. B.
1808 ANDABHANGA NAYACHAR L.P
1830 MOIRADIA SISHU L.P.
186 GOMURA L.P.
1891 PHULBARI L.P.
1892 UTTAR GODHENI L.P.
1894.TANGALIA PARA BALIKA L.P
1897.MALIPARA MILLAN L.P
1898.PARUA CHANDAN PUR L.P
1899 BECHIMARI AKTER L.P.
19 TARABARI GIRLS M.V.
1900 DAKHIN LAKHIPUR L.P.
1901. HARI PUR GIRLS L.P
194.PUB CHATLA L.P
1942.DAKSHIN BURI KHAMAR L.P
1953.ARABARI SERALI L.P
1960 NAMSHALA ADARSHA L.P
1972.MILAN L.P
1975. DAKSHIN KALJAHI L.P
1998 BAHARI RESERVE SYAM DAS L
1999 PACHIM SANER TARI L.P.
2 NO BAGHAR CHAR EGS
2000.MADHYA BAISHA L.P
2001 NIZ MALI PARA L.P.
2004/2 NIRALA L.P.
2005 KE DIGHI CHAR L.P.
2006 CHENGA BALIPARA NABASTI
2007 CHENGLIDIA NOHKE L.P.
209. BARADIA L.P
225 ANDABHANGA L.P.
243.TANGALIA PARA L.P
254.PALLA L.P
255.BAGHCHAR L.P
269.SURANDAR L.P
29 CHENGA M PARA MV (PRAC)
32 MAHCHARA M.V.
347.GOMAFUL BARI GIRLS L.P
349 CHIKARIPARA L.P.
37 PADMAPARA M.V.
394.KAKDHUA L.P
395 DAKHIN GODHUNI L.PS
399.BATGAON L.P
400 BARSALA LP
405.BECHIMARI L.P
409/2 SARTHEBARI L.P.
427 CHENGA JR.B.PRACTISING S.
43.BANIYA KUCHI L.P
430 BYASKUCHI BALIKA L.P.
435.BARKAPLA L.P
44.MAZDIA MILLAN L.P
463.BAHARI BAZAR BUNIADI L.P
488 JOGDAH L.P.
489 JOGIRBARI L.P.
50 BARGHOPA JR. BASIC
53.CHINADI L.P
545 /3 SARTHEBARI L.P
565 BHAKUATEPA L.P.
573 NAMSALA BALIKA L.P.
585 BARMARA L.P.
599 KACHUMARA L.P.
604.BENGA PARA L.P
610/2 BYASKUCHI BALAK L.P.
632 GADESHALI L.P
646.LACHIMA L.P
647 SARTHEBARI NO.5 L.P.
651.BALIDHARI L.P
652.MAZDIA PACHIM PARA L.P
653.ROWMARI PATHER L.P
658.DHUBRI CHAR L.P
663 LAKHIPUR L.P.
664 CHATA L.P.
671.HALDHI BARI L.P
676 CHENGA MUSALMANPARA PRAC.
678 /2 SARTHEBARI LP
684.BURI KAMARA L.P
7 CHENGA GIRLS M.V.
703 NO CHAR KHOLABANDHA L.P.
711 BACHIMARAI L.P
718 PAMPARA
719 GANAKPARA L.P
720. BANDALI L.P
727 BYASKUCHI N. PARA L.P.
730.BAGHMARA L.P
738 BHAKUATEPA L.P.
74.GOMA FULBARI L.P
742.KAMARA PAR L.P
748 BALARTARY L.P.
754.NIRALAL L.P
755 MAIRADIA L.P.
761 NO CHAR KHOLABANDHA L.P.
77. CHUTIAPARA LP
773 ADURI PARA L.P.
777.MATABARI G. L.P
782.RANGIA NADIR PAM L.P
817 PUB MAHACHARA L.P.
820 KHUDRA BAMUNBARI L.P
851 SUNARTARI L.P.
86 BAMPARA L.P
884 PATHIMARI L.P.
885 DAKSHIN GODHUNI LPS
896.JATRADIA L.P
9.NAMSHALA L.P
925 MALI PARA L.P.
959 KE DIGHI L.P.
962 CHENGA PACHIM PARA L.P
963.CHENGA PUB PARA L.P
967 HALANGAPARA L.P.
969 CHENGA DAKSHIN PARA L.P
98 RAULY JR. BASIC
99.GAHIYA L.P
990 BAISHA L.P.
991.KAKDHUA BALIKA L.P
ABDUL AZIZ MEMO. PRE SR. MADRASSA
ABDUL MOTLAB PR SR MEM
ADARSHA BALIKA VIDYAPEETH MAZD
ADARSHA JATIYA BIDYALAYA
ADURIPAR CHANGBANDHA MEM
ADURIPARA EGS
AGDIA EGS
AGDIA PATHAR PRE SENIOR MADRASSA
AMRIKHOWA BALIKA VIDYALAY HS
AMRIKHOWA HIGH SCHOOL
ANCHALIK GYANJYOTI VIDYALAYA
ANCHALIK ME SCHOOL
ANDABHANGA ME MADRASSA
ARIMARI EGS
AROHAN JATIYA VIDYALAYA
ASOM JATIYA VIDYALAYA
ATIA CHAR EGS
AZGAR ALI MEMORIAL HS.
B.K.B.B HIGH MADRASSA
B.R. MILAN HIGH SCHOOL
BADESHILA ME SCHOOL
BAHARI BAZAR MES
BAHARI GIRLS HIGH SCHOOL
BAHARI HIGH SCHOOL
BALARTARI ME MADRASSA
BALIDHARI EGS
BANDALI ME MADRASA
BARBHITHA KHANGRA K ME SCHOOL
BARBHITHA MEM
BARGHOPA HIGH SCHOOL
BARMARA ME MADRASA
BATGAON ANCHALK H.S.
BATGAON, MATABARI, K. MES
BDP MEM PACHIM ALADI
BECHIMARI ME MADRASSA
BECHIMARI ME SCHOOL
BELBARI HARISH CHANDRA M.V.
BHAKUATEPA MILLAN VIDYAPITH ME
BHOGDIA MEM SCHOOL
BLAPARA TARABARI MEM
BRAHMAPUTRA VELLY MEM
BURIKHAMAR PRE SR. MADRASSA
BYAS KUCHI M.V
BYASKUCHI HE SCHOOL
CHANGBANDHA PARUA CHAR EGS
CHANGBANDHA VELENGI CHAR EGS
CHATA GAON ANCHALIK HS.
CHATA GAON ANEHALIK MEM
CHATAL ANCHALIK HIGH SCHOOL(AMAL)
CHENGA BESIMARI MEM
CHENGA GIRLS HIGH SCHOOL
CHENGA HIGHER SECENDARY SCHOOL
CHENGA MUSSALMANPARA MEM
CHENIMARI ANCHALIK JATIYA BIDYALAYA
CHENIMARY AZAD MEMORIAL HS
CHINADI ME SCHOOL
D. CHAR ROWMARI PATHAR EGS
D. P. ROWMARI PATHAR EGS
DAKSHIN GODHUNI PU. MEM
DAKSHIN KARAIKHAITY EGS
DAKSHIN KEDIGHI EGS
DAKSHIN MALIPARA CHAR EGS
DAKSHIN MOIRADIA EGS
DAKSHIN PACHIM KARAIKHAITY EGS
DAMDAMA DHAMAPARA MEM
DANESH ALI ME MADRASSA
DANGIPARA EGS
DR. MOHD A.K. GIRLS SR-MADRASS
FAKARUDDIN ALI AHMED MEM
G.O.C JANATA HIGH SCHOOL
GADESHALI PAM MEM
GAHIA HIGH SCHOOL
GANAKPARA BAMPARA MES
GARARTARY M.V
GAREMARI ME MADRASSA
GARIA CHATALA JAGARAN MEM
GIRIDHARI L DAS HIGH SCHOOL
GOMA NABODOY MEM
GOMAFULBARI GIRLS HIGH SCHOOL
GOMAFULBARI MEM
GOMAFULBARI SR. MADRASSA
GOMURA ME SCHOOL
HARIPUR GIRLS ME SCHOOL
HATEMA HIGH SCHOOL
HATEMA ME MADRASSA
HEPSA CHAR EGS
JANATA ME SCHOOL
JASHODAR PAM HIGH SCHOOL
JATRADIA BALIDHARI MEM
JATRADIA EGS
JAYER CHAR EGS
JOSHODAR PAM ME SCHOOL
K.B. C MILAN MEM
KACHUMARA ME MADRASSA
KAIZAR CHAR PACHIM SUBA EGS
KAKDHUA BALIKA V N MEM
KALAHI PARA EGS
KAMANNA PARA MES
KAMAR PARA EGS
KANTU SHEIKH MEME VEN
KARAI KHAITY HIGH SCHOOL
KATHAL BHURI MEM
KEDIGHI DAKSHIN LEHI EGS
KHATIAMARI EGS
KHOLABANDHA HS SCHOOL
KHOLABANDHA M.E.S.
KHOLABANDHA U. CHAR NO 1 EGS
KHOLABANDHA U. P. BA. CHAR EGS
KHOLABANDHA U. P. CHAR 1 EGS
KHOLABANDHA U.P. CHAR NO2 EGS
KHONGRA HIGH SCHOOL
KHUDRA FALADI MILAN MEM
KUKARPAR ANCHALIK JATIYA BIDYALAYA
KUKARPAR MEM
LEHI SALMARA EGS
LUIT PURIA MES.
M UDDIN PRE SR MEM
MADHYA ANDABHANGA EGS
MADHYA KHOLABANDHA EGS
MAHCHARA MADHYA SUBA EGS
MAHCHARA UTTAR SUBA EGS
MAIDHYA SARUKHETRI GIRLS HS
MAIDHYA SARUKHETRI GIRLS ME
MAZDIA HIGH SCHOOL
MOIRADIA EGS
MORICHA KANDI CHAR ANCHOLIK MEM
MOULABI RAISUDDIN PRE-SR- MADRASSA
N D GIRLS ME MADRASSA
N.C. KACHUMARA MES VENTURE
NABA MILON JATIA BIDYALAYA
NABAJYOTI HIGH SCHOOL
NATUN NIRALA EGS
NIRALA MEM
P.D.B. MILAN HIGH SCHOOL
PACHIM BAGHAR CHAR EGS
PACHIM GOHALIR CHAR EGS
PACHIM KAMAR PARA EGS
PACHIM KHOLABANDHA EGS
PACHIM MAZDIA MEM
PACHIM NIRALA CHAR EGS
PADMAPARA HIGH SCHOOL
PAMPARA BURIR CHAR EGS
PAMPARA EGS
PANCHAGRAM MEM
PASCHIM GOMA MEM
PATHALI PARA EGS
PATHIMARI CHAMPAR CHAR EGS
PATHIMARI CHAR EGS
PATHIMARI MEM
PATHIMARI SUTAR PARA EGS
PUB ADURIPARA EGS
PUB CHANGBANDHA EGS
PUB CHATLA MULA GHATA MEM
PUB CHENGA HIGH SCHOOL
PUB GAREMARI EGS
PUB SARUKSHETRI A. B. MES
RANGIA GAON ME MADRASSA
RANGIA NADIRPAM ME MADRASSA
RAULY ME SCHOOL
ROWMARI PATHAR HIGH SCHOOL
SALDAH PARA EGS
SANKARDEV SHISHU VIDYA NIKETAN
SANKARDEV SISHU NIKETAN
SARTHEBARI ADARSA U.VIDYAPITH
SARTHEBARI CENTRAL BOYS M.V.
SARTHEBARI GIRLS HIGH SCHOOL
SARTHEBARI GIRLS M.V.
SARTHEBARI HS SCHOOL
SARUKHETRI HIGH SCHOOL
SARUKHETRY JATIYA BIDYALAYA
SARUKHETRY M. ALI PS.MADRASSA
SHIMUL BARI ME MADRASSA
SHUVA GOVT J .B
SONARTARI ANCHALIK MEM VENTURE
SONERTARY MALIPARA MEM
SRI SRI MANOHAR DEV HIGH SCHOO
SUBHA MES
TANGALIA PARA EGS
TARA BARI CHARL.K. HIGH SCHOOL
TARABARI CHAR EGS
TARABARI HS SCHOOL
U. KHOLABANDHA BAHIR CHAR EGS
UDAYAN JATIA BIDYALAYA
UTTAR BAGURIBARI MES
UTTAR DAMDAMA EGS
UTTAR GODHUNI EGS
UTTAR KEDIGHI EGS
UTTAR KHOLABANDHA EGS
UTTAR LAKHIPUR EGS
UTTAR MARICHAKANDI EGS
UTTAR NIRAL EGS
UTTAR PACHIM NIRALA EGS
UTTAR PUB NIRALA EGS