Schools


> > >

Schools in MONDIA1 NO ALIGAON AP EGS
1 NO BHATNAPAITY MEM VENTURE
1000 GHARIAL MARI L.P
1001 MANDIA PURANI BASTI L.P.
1002PUB NICHANAR CHAR L.P.
1013 CHASRA L.P.
1014 KAPOHA L.P
1018 SATRA MOINBARI
1022 BALIKURI COLONI L.P.
1049/2 LEHI L.P.
106 LEHI L.P.
1061 PUBBALIKURI HAJIPARA L.P
1062 PALARPAM L.P
1065 GARALA SUTI L.P.
1074 PASCHIM DEULDI L.P.
1075 PASCHIM DEULDI L.P
1077 CHAPURI L.P.
1078 PASCHIM BALIKURI L P
1107 PAHARPUR KATOLI L.P.
1108 KADAMTALA L.P.
1109 RAMAPARA N.C. GIRLS L.P.
1111 GARALA PAM GIRLS L.P.
1112 NIZMOINBARI PAULPARA L.P
1113 UTTAR CHAPRA L.P
112 MEDHIRTARY L.P.
1137 SUTIR PAR L.P
1138 CHAYSIMANA N.C L.P
1143 KANARA CHASRA L.P.
115 RAMPARA PAM BOYS L.P.
1160 PACHIM MOIN BARI L.P
1161/2 MAZARCHAR L.P.
1170 BHATKUCHI L.P.
1177 GOBINDAPUR COLONY L.P.
1198 RASULPUR LP
1199 SIDHANI L.P.
1213 GARALAGAON L.P.
1214 KAIMARI L.P.
1216 MANDIA PATHAR L.P.
1217 SATMUKHI L.P
122 MANDIA L.P.
1223 SHILOSHI L.P.
1224 RASULPUR GIRLS
1233 GARALA L.P.
1236 DAUKMARI L.P.
1240 PUB SALEKURA L.P.
1254 PAHARPUR KATOLI L..P.
1256 BAHG MARA KARAIKHAITI L.P
1259 TAKAKATA L.P
1279 SUNPURA HAJIPARA L.P.
1280 BALIKURI NABAJYOTI L.P.
1288 UZIRAR CHAR BALAK L.P.
1290 SEWRAR BHITHA L.P
1291 BAMON DONGRA GIRLS L.P
1303 MOUKHOWA CHAR GIRLS L.P.
1315 SUNPURA BAZAR L.P.
1319 DAKSIN KISMATMOINBARI L.P
1322 ALOPATI SHISHU L.P.
1327. TEDHARA PATHAR L.P.
1328 SATRA KANARA RESERVE L.P
1338 DAPNA SING MATHAWRY
1344 BAGH MARA CHAR L.P
1348 SATRA KANARA L.P
1349 BHERA
1350 GOBINDAPUR P.G.R. L.P.
1357 ALIR PAM LP.
1372 SHAT BHITA L.P.
1377 SHITOLIBAMANTARY L.P.
1378 BHERAGAON L.P.
1379 ROWKHOWA PATHAR L.P.
1386 KISMOT MAINBARI NATURAPA
1391 PUB BAGH MARA CHAR L.P
1392 MOWAMARI L.P.
1393 ALOPATI FAKIRA PARA L.P
1400 BHATNAPAITY N.C. L.P.
1401/3MAJAR CHAR L.P
1402 BHAGH MARA CHAR L.P
1403 MAJARCHAR SHISHU L.P.
1404 BHATNAPATYMOHISHKHUTI L.P
1405 BHAGH MARA ANGUL KATI L.P
1407 ALOPATI KALAIRDIA L.P.
1408 BHATNAPAITI L.P.
1409 SHUKHUWARJHAR IKM L.P
1410 MOUKHOWA TILAPARA L.P.
1412 UTTAR GOBINDAPUR COLONI L
1413 MOURI GAON GIRLS L.P
1414 BHAIRAR PAM L.P
1415 TETLIRTAL GIRLS L.P.
1416 KAJAIKATA L.P.
1417 TARAKANDI NOBAJYOTI L.P.
1418 JAURI MARI L.P
1419 SIKATARI GIRLS L.P.
1420 FULARA BANDARMURA L.P.
1421 TEKELASUTI L.P.
1422 BARDALONI L.P.
1423 ISLAMPUR
1424 BALIKURI PALLI PAVAT L.P.
1425 MANDIA BORDALONI GIRLS L.P.
1426 DAKHIN GOBONDA PUR L.P.
1427 BANDARMURA L.P.
144 JANIA L.P.
1468 DIGHIRPAM GIRLS L.P.
1469 MANIKPUR ALI GAON L.P.
1470 MOURIPAM L.P.
1481 PAHAR PUR GIRLS L.P
1483 DIGHIR PATHER L.P
1484 UTTAR BAGH BAR L.P
1497 RANGAPANI GIRLS L.P.
1520 UTTAR CHAPRA GIRLS L.P.
1531 DAKHIN UZIRAR CHAR L.P.
1635 PACHIM MOINBAARI GIRLS L.P
1636 DHARMAPUR N.C.SABED ALI
1637 ALOT BHATNA PAITY L.P
1638 SHUKHUWARJHAR L.P
1639 MUZAFAR HUSSAIN MEMO L.P.
1640 KHORKI CHAR L.P
1641 ALOPATI MAINA L.P.
1642 CHASRA GIRLS L.P.
1643 UZIRAR CHAR (BISHING PARA
1644 MAJAR CHAR PUB PARA L.P.
1645 JADABPUR L.P.
1646 MOUMARI JAHANAR PAR L.P.
1647 RANIR PAM L.P
1648 PUB DIGIR PAR L.P
1649 SATRA KANARA L.P.
1650/1 KISMAT MOINBORI L.P
1651 NIZ PAHARTOLI L.P.
1652 UTTARPAM MOINBARI L.P
1653 SATRA KANARA B.K.GIRLS L.
1654 AGMANDIA GIRLS L.P
1655 JOYPUR PATHAR L.P
1656 PACHIM HAPACHAR L.P.
1657 MOURI PAM GIRLS L.P.
1659 MATHA RANGA KALPANI L.P
1660 NO. UTTAR TAKAKATA GIRLS L.P
1661 GOPALPUR L.P.
1662 KAHIBARI GARALA PAM L.P.
1663 CHAISHIMANA GIRLS L.P.
1664 PACHIM BAGHMARA L.P.
1665 SIKATARI PATHAR L.P.
1666 BALA GAON L.P
1671 BAGH MARA BAHIR CHAR L.P.
1674 PUB ALIPUR L.P.
1683 SONAPUR L.P.
1686 PASCHIM BALIKURI JANATA L.P.
1687 DAKHIN KANDAPARA L.P.
1701 KALAMPUR L.P.
1702 BALIKURI MADHYA CHAR L.P.
1707 JAILROAD L.P.
1713 HABI DONGRA L.P
1717 UTTAR BANGALI PARA L.P.
1728 FULARA CHATLA GIRLS L.P.
1735 BALIKURI P. COLONY PALI M
1736 PACHIM KANDAKARPARA GIRLS L.P
1737 AG-MANDIA J.B.
1740 PACHIM ALOPATI L.P
1743 ALOPATI COMPER CHAR
1744 CHAYSIMANA ALOT PARA L.P.
1747 DAKHIN DAUKMARI L.P.
1751 KHATIAMARI CHAR L.P.
1752 UTTAR NICHANAR CHAR L.P.
1754 DAKHIN KARER TAL L.P.
1759 UTTAR SHILTOLI L.P.
1760 ALANGI PATHER L.P
1764 UTTAR DIGHIRPAM G. L.P.
1765 SATRA KANARA BHAYA PARA L
1766 PAHARPUR KATOLI L.P.S.
1767 UTT.PUB SHUKHUWARJHARL.P
1768 KHALA BANDHA MALANCHA L.P
1769 JADABPUR MADHYA PARA L.P.
1770 PUB DIGIR PAM GIRLS L.P
1771 BAGHMARA SANTIPUR L.P.
1772 MADHYA RANGAPANI L.P.
1773 CHASRA UTTAR PARA L.P.
1774 UTTAR GAGALMARI L.P.
1775 PAHAR PUR GIRLS L.P
1776/2 JADABPUR L.P.
1777 UTTAR JANIA L.P.
1782 MANDIA PATHAR GIRLS L.P.
1783 CHASRA POULIAPARA L.P.
1784 JALIMUDDIN PATHLIKUCHI PA
1794 GAGALMARI L.P.
1796 HAPACHARA PATHAR L.P.
1798 BHAIRAR PAM L.P.
1799 PUB SALIMPUR L.P.
1805 CHASARA GAON L.P.
181 BANGLI PARA L.P.
1810 DALAPAM L.P.
1811 KAPAHTOLI KALPANI L.P
1832 ISLAM PUR L.P
1833 RAMAPARA GAON L.P.
1834 MADHYA BAGHMARA CHAR L.P.
1835 PACHIM SIDHANI GHUNAPARA
1879 BASERUDDIN GAONBURA L.P
1880 UZIRAR CHAR KANDAPARA L.P
1881 PACHIM MAJAR CHAR L.P.
1882 PACHIM MOURI GAON L.P
1883 UTTAR ALOPATI BIHAR CHAR
1884 BHATNAPAITY ALOIKANDA L.P
1885/3 BARDALONI L.P.
1886 NO. K.M DHAKALIA PARA L.PS
1887 PURAN SIKATARI CHAR GIRLS
1888 BAGHBAR PATHER L.P
1889 MOURIPAM NEHERU L.P.
1916 JAHANAR PAR L.P
1918 HASANPUR L.P.
1919 NO.4 VERA NAPAL HAZI L.P.
1925 UTTAR DAUKMARI L.P.
1965 UZIRAR CHAR BANGLI KHAWA
1978 BAGHMARA KALIKHULA L.P.
1979 SATMUKHI CHIKNIR PAR L.P
1980 NO ALOPATI MAINA ACADEMY L.P.
1981 BAKSABANDHA L.P.
1982 PACHIM MAJARCHAR L.P.
1983 PUB BANGLI PARA L.P.
1986 PACHIM BALIKURI M.P.H.J.B. LP
2 NO BHATKUCHI MEM
2 NO CHASRA SISHU KALYAN MEM
2002 DAKHIN SONAPUR GIRLS L.P.
2003 UTTAR MOINBARI CHAR GL.P S
2006 MADHYA BAKSA BANDHA L.P.
213 DAKHIN SHITOLI L.P.
222 AGMANDIA L.P
252 BAGH MARA L.P
258/1 ALOPATI L.P.
273 CHATLA L.P.
275 TAPAJULI L.P.
279 SUNPURA L.P.
289 TEDHARA L.P.
298 KADANG
2NO CHASRA DAKSHIN SUBA AP
2NO PAS.DHARMAPUR DHU. EGS
2NO PASCHIM.DHARMAPUR EGS
3 NO PACHIM BAGHMARA C AP EGS
31 BAGH BAR JR. BASIC SCHOOL
332 BALIKURI L.P.
338 BHATNA PAITY L.P.
350 BAMON DANGRA L.P.
364 KISMAT MOIN BARI L.P
371 ALI GAON L.P
374 DHULAURI L.P.
376 TETLIR TAL L.P.
377 BHATKUCHI L.P.
379 GERABIL L.P.
380 SHARGAON L.P
384 RAMPARA PAM GIRLS L.P.
391/2 BALIKURI L.P.
398 SHITOLI L.P.
4 NO BHERAGAON EGS
404 UTTAR MOIN BARI L.P
411 ALIPUR L.P.
55 GAJIA L.P.
564 NALIR PAR L.P.
579 SHASRA L.P.
582 DALA GAON L.P
593 MOIN BARI L.P
598 SUK CHAR L.P
659 SONA BARI L.P
660 DIGHIR PAR L.P.
661 MOURI GAON L.P.
705 KANDAPARA L.P.
716 DIGHIR PAM L.P
749 RAMAPARA GASBARI L.P.
766 CHAPORI (UZIRARCHAR) L.P.
767 ALOPATI L.P
768 SIKATARI L.P.
770 CHAYSIMANA L.P.
771 HAPACHAR L.P.
772 SHUKHUWARJHAR L.P
775 PATHI MARI MAZAR CHAR L.P
779 GARALA BOYS L.P.
796 MANIK PUR L.P
802 ALIPUR RAUFALA
807 PAM DONGRA L.P.
808 CHAPRA L.P.
829 PATLIKUCHI L.P.
830 KALAIRDIA L.P.
834 SALIKURA L.P.
835 KARATIA PARA L.P.
836 JOYPUR L.P.
837 PUB DEWLDI L.P
839 CHATLA PAHARTOLI L.P.
849 SALIM PUR L.P.
85 DHARMAPUR L.P.
856 NO HALDIA PACHIM PARA L.P
857 KISMAT MOIN BARI KHANDAKARPARA
859 BHAIRAR PAM L.P
860 JADABPUR L.P.
861 BALIKURI N,C. L.P.
864 NO RAMA PARA N.C. BOYS L.P.S
866 UZIRAR CHAR L.P.
867 FULNOI CHAR L.P
868 BAGH MARA FULNOI GIRLS L.P
869 KHARKI DONGRA L.P.
87 PARUA L.P.
870 HABIDONGRA L.P
871 BALIKURI GIRLS L.P.
880 MOUKHOWA CHAR L.P.
926 MAHAMMAD PUR L.P.
927 CHASRA GAON L.P.
928 RUVI L.P.
932 GOBINDA PUR L.P.
934 MOZID VITHA L.P.
939 LURFURIA L.P.
940 RUPAKUCHI L.P.
941 PUB BALIKURI MARABHAJ L.P
942 PATHARSALI L.P.
944 TAPAJULI N.C.L.P.
945 BHOGRANDHA K.P L.P.
948 KAHIBARI MANIKPUR L.P.
969 KISMA MOINBARDACALIA L.P
995 LAHARAPARA L.P.
997 DAKHIN BHOGRANDHA L.P.
998 DHARA BASYA L.P
999 PACHIM NICHANAR CHAR L.P
AG-MANDIA MEM
AKRAM ALI AHMED HIGH SCHOOL
ALHAJ AHMMAD ALI MEM VENTURE
ALHAZ AK PRE SR. MADRASSA
ALI GAON MEM
ALIGAON PATHAR AP EGS
ALOPATI MAJOR CHAR ME SCHOOL
ALOPATI NICHANARCHAR MES
ALOPATI SANTIPUR MEM
ANCHALIK JATIYA BIDHALAYA
B C S MEM
B K T ME MADRASSA
BAGHBAR H.S
BAGHBAR ME SCHOOL
BAGHMARA CHAR HIGH SCHOL
BAGHMARA CHAR MEM
BAGHMARA NICHANARCHAR MEM
BAKSHABADHA PRE SENIOR MADRASS
BALAZAN ALABAKSH MEM
BALIKURI GIRLS M E MADRASSA
BALIKURI JANAPRIYA MEM
BALIKURI MADHYA CHAR MEM
BALIKURI ME MADRASSA
BAMUN DONGRA ANCHALIK GIRLS ME
BAMUNDANGRA ANCH.SEN. MADRASA
BAMUNDONGRA HS SCHOOL
BANGLIPARA HIGH MADRASSA
BANGLIPARA MEM
BARAKATA MAMTAZ MEM
BARDALANI CHASRA SR. MADRASSA
BARDALANI DAPNASING ME
BASATAN NESSA MEM
BGS MEM
BHAIRARPAM MEM
BHAIRARPAM PRE-SR. MADRASSA
BHATNAPAITY BALUR CHAR AP EGS
BHATNAPAITY MAHISHKHUTI MEM
BHATNAPAITY PURANA BASTI AP E
BHAWARPARA EGS
BHERA GAON ME MADRASSA
CHAISHIMANA DAKSHIN SUBA EGS
CHAISHIMANA UTTAR SUBA EGS
CHANDPUR AP EGS
CHAPRA ME SCHOOL
CHAR BALIKURI NABA JAGARAN MEM
CHAR CHAPARI AP EGS
CHATALA PAHARTALI ME
CHAYSIMANA MEM
DAKHIN CHAPRA MEM
DAKSHIN KARERTAL H.S.
DAKSHIN RUPAKUCHI EGS
DAKSHIN SHOKHOWARJHAR AP EGS
DAUKMARI CHAR ANCHALIK MEM
DHARA BAISHYA MEM V
DHARMAPUR DHULAURI MEM
DHARMAPUR SUKHOWARJHAR MEM
DIGHIRPAM ME M
FULARA CHAR AP AP EGS
FULNOI PURUNI BASTI EGS
GAJIA H.S.
GAJIA MES
GARALA GAON AP EGS
GARALA HIGH SCHOOL
GARALA SASRA MEM
GARALA SUTI AP EGS
GHORIALMARI AP EGS
GOBINDAPUR AP EGS
GOBINDAPUR COLONY MES
GOBINDAPUR ME SCHOOL
GYANJYOTI JATIYA VIDYALAYA
HADIRA CHAKI HS SCHOOL
HADIRACHOCKI A.J. BIDYALAY
HAJI BANU J. F. C. PRE-SR MADRASSA
HAJI ISMAIL BHUYAN M MEM VENTU
HAPACHARA MEM
HATIZANA PAM MAINBARI AP EGS
HKA MEM SONAPUR
JABEDIA MEM
JADABPUR H.S
JADABPUR MEM
JALAL UDDIN MEM
JANADEEP JATIYA VIDYALAYA
JANIA ANCHALIK SR MADRASA
JANIA GYANODAY ME
JANIA HIGH SCHOOL
JDSSB HS SCHOOL
JOYPUR DHAKALIA PARA MEM
K C MOWAMARI ME MADRASSA RECOG
KADAMTALA MEM
KADANG HIGH SCHOOL
KALAIRDIA ANCHALIK MEM
KALAIRDIA MAJOR CHAR MEM
KALAMPUR CHAR MEM
KALIKHOLA AP EGS
KALPANI EGS CENTRE
KANARA MEM
KANCHANPUR C PACHIM SUBA AP EG
KANCHANPUR C PUB SUBA AP EGS
KANDAPARA AP
KAPOHA MEM
KARERTAL ME
KASHTURBA GANDHI BALIKA VIDYALAYA
KISMAT MAINBARI AP EGS
KISMAT MAINBARI MEM
KISMAT MOINBARI NABANOOR H MADRASSA
KISMAT MOINBORI ANCHALIK G MEM
MAINBARI MES
MANDIA BARDALANI SC ME SCHOOL
MANDIA GIRLS H.S.
MANDIA GIRLS MES
MANDIA H.S. SCHOOL
MANDIA JATIYA BIDHALAYA
MANIKPUR J K HIGH SCHOOL
MANIKPUR JANAKALYAN MEM
MAZIDVITHA ME MADRASSA
MEDHIRTARY MEM
MEDHITARY H.S
MILANPUR AP EGS
MODERN NATIONAL SOCHOOL
MOHISH KHUTI ME MADRASSA
MOINBARI ANCHALIK JATIYA VIDYALAYA
MOURI GAON MEM
MOWKHOWA UZIRAR CHAR MEM
MOZID BHITHA DAKSHIN EGS
NABAJYOTI JATIYA VIDYALAYA
NABANUR MEM
NALIRPAR BHATKUCHI H.S
NALIRPAR ME SCHOOL
NAZIM UDDIN SARKAR SR.MADRASA
NICHANAR CHAR KALAIRDIA MEM
NIZ MAINBARI MEM
P G MEM
PACHIM DHARMAPUR AP EGS
PACHIM M CHAR KHATIAMARI MEM
PACHIM MAINBARI G MEM
PACHIM MAINBARI HS SCHOOL
PAHARPUR KATULI MEM
PALAR PAM GIRLS MEM
PALARPAM ME SCHOOL
PARUA KANCHANPUR H.M
PARUA KANCHANPUR MEM
PASCHIM BALIKURI J.KALYAN MEM
PASCHIM DAULDI KAYAKUCHIGAON MEM
PASCHIM TAPAJULI A.P. EGS
PATHERCHALI MEM
PATHLIKUCHI MEM
PHULARA CHATALA HIGH SCHOOL
PRAVABATI MES
PUB BHATNAPAITY 3 NO SH. AP E
RAHMANIA MEM
RAMAPARA MEM
RAMAPARA PAM MEM
RUBHI BALIKURI GIRLS MEM
S.M.K MEM
SALEKURA CHAPRA. MEM
SANATAN MISSION ME SCHOOL
SATRA KANARA CHASRA MEM
SATRAKANARA 12 NO SHEET AP EGS
SATRAKANARA 14ST DAKHIN EGS
SATRAKANARA CHASRA H.S.
SATRAKANARA J K GIRLS MEM
SAYEDPUR AP EGS
SHAT BHITA MEM
SIDHANI MEM
SIKATARY MEM
SIKATARY NABODAY GIRLS MEM
SILOCHI UNITED HIGH SCHOOL
SITOLI ME SCHOOL
SONABARI HIGH SCHOOL
SONABARI MEM
SONABARI TAKAKATA MILON GIRLS MEM
SOUTH BARPETA HIGH SCHOOL
SUKHOWARJHAR ME MADRASSA
SUNPURA ME SCHOOL
TAITAPUR AP EGS (BAGHMARA)
TAKAKATA JAURIMARI MEM
TAPAJULI NCG MES
TARAKANDI PRE-SR. MADRASSA
TAZUDDIN HIGH SCHOOL
TMPJ MEM
UJIRARCHAR PRE-SR. MADRASSA
UTTAR ALIGAON PATHAR AP EGS
UTTAR CHAPRA MEM
UTTAR LURFURIA MEM
UTTAR MAINBARI MEM
UTTAR MOWKHOWA TILAPARA AP EGS
UTTAR PASCHIM DEWLDI MV
UTTAR SIDHANI GIRLS MEM
UZIRAR CHAR ANCHALIK GIRLS MEM
UZIRARCHAR FAKIRPARA EGS